Badania i pomiary instalacji elektrycznych w Poznaniu

Przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w Poznaniu

Oferujemy Państwu wykonanie badań instalacji elektrycznych w zakresie wymaganym przez przepisy ustawy Prawo Budowlane.

Kontrolą tą powinno być objęte badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów. w Poznaniu

Zgodnie z wymaganiami kontrole powinny być wykonywane co najmniej raz na 5 lat. https://www.enea.pl/ http://www.gkpge.pl/ https://www.energa.pl/
Dodatkowo zgodnie z wytycznymi opracowanymi przez COBOR „Elektromontaż” w 1999 r. określonymi w dokumencie „Wytyczne wykonywania okresowych badań sprawności technicznej urządzeń oraz instalacji elektrycznych i piorunochronnych” w pomieszczeniach narażonych na niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania zalecamy wykonywać pomiary instalacji w okresach wskazanych w tabeli poniżej. i Poznań


Tab. Zalecane czasookresy pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych w Poznaniu

tabela

Zaufali nam

 • Przeglad budynkow Poznan
 • anr
 • ciech
 • energa
 • krotoski
 • ksiaznica
 • lotto
 • mf
 • mzb
 • orlen
 • pila
 • pwsz
 • rcz
 • respur
 • spin
 • szubin
 • tk
 • udt
 • umt
 • wam

Kontakt Poznań

kom. 669 323 404
fax (52) 340 93 30
e-mail: biuro@temal.pl 

Kontakt